Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

20 czerwca siedziba będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 20 czerwca  2019 roku (czwartek)   siedziba Spółki będzie  nieczynna. 
Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.
Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza ograniczony przetarg ustny na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w Wąbrzeźnie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sportowej

Ogłoszenie

Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza ograniczony przetarg ustny na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 29 znajdującego się w Wąbrzeźnie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bukowej 4.

Ogłoszenie

Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Obowiązek informacyjny

WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 W trybie art.  13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( określanego dalej skrótem” RODO”)   Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie z siedzibą przy  ul. Kętrzyńskiego 121 A ( zwana dalej RW TBS ), informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych ( ADO)  jest  RW TBS Sp. z o.o., na czele którego stoi Marian Świś pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Kontakt e –mailowy : mswis@rwtbs.wabrzezno.com