Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Kraj: Polska
Adres: ul. Kętrzyńskiego 121A, 87 – 200 Wąbrzeźno
REGON: 870367698
NIP 878-10-54-092
Nr KRS 0000122375
Kapitał zakładowy: 7.420.000,00 złotych
Telefon/ fax. (056) 688-15-97, (056) 688-12-86, (056) 687-33-83
Zgłaszanie pilnych usterek – telefon kom. 665-176-509
www.rwtbs.wabrzezno.com
e-mail: dblaszkiewicz@rwtbs.wabrzezno.com

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

KADRA SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU:
Marian Świś
tel. (056) 688-15-97 wew. 12
tel. (056) 688-12-86 wew. 12
tel. (056) 687-33-83 wew. 12
e-mail: mswis@rwtbs.wabrzezno.com

 

KSIĘGOWOŚĆ:
Dominik Dyrka –  główny księgowy
tel. (056) 688-15-97 wew. 15
tel. (056) 688-12-86 wew. 15
tel. (056) 687-33-83 wew. 15
e-mail: ddyrka@rwtbs.wabrzezno.com

Katarzyna Banaś – księgowa
tel. (056) 688-15-97 wew. 14
tel. (056) 688-12-86 wew. 14
tel. (056) 687-33-83 wew. 14
e-mail: kbanas@rwtbs.wabrzezno.com

 

SEKRETARIAT:
Klaudia Sokołowska – pracownik biurowy
tel. (056) 688-15-97 wew. 12
tel. (056) 688-12-86 wew. 12
tel. (056) 687-33-83 wew. 12
e-mail: sekretariat@rwtbs.wabrzezno.com

 

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z NAJEMCAMI I WŁAŚCICIELAMI LOKALI
Ewa Pawłowska – księgowa
tel. (056) 688-15-97 wew. 16
tel. (056) 688-12-86 wew. 16
tel. (056) 687-33-83 wew. 16
e-mail: epawlowska@rwtbs.wabrzezno.com

Ewa Stankiewicz
tel. (056) 688-15-97 wew. 24
tel. (056) 688-12-86 wew. 24
tel. (056) 687-33-83 wew. 24
e-mail: estankiewicz@rwtbs.wabrzezno.com

 

RADCA PRAWNY:
Bożena Daniluk – Borowicz
tel. (056) 688-15-97 wew. 13
tel. (056) 688-12-86 wew. 13
tel. (056) 687-33-83 wew. 13
e-mail: daniluk-borowicz@rwtbs.wabrzezno.com

 

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH
Bożena Daniluk – Borowicz
tel. (056) 688-15-97 wew. 13
tel. (056) 688-12-86 wew. 13
tel. (056) 687-33-83 wew. 13
e-mail: daniluk-borowicz@rwtbs.wabrzezno.com

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE – SEKRETARIAT:
Dorota Błaszkiewicz – specjalista ds. administracji , kadr i płac
tel. (056) 688-15-97 wew. 11
tel. (056) 688-12-86 wew. 11
tel. (056) 687-33-83 wew. 11
e-mail: dblaszkiewicz@rwtbs.wabrzezno.com

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECZNICZNY:
Arkadiusz Rogala – kierownik ds. administracyjno – technicznych
tel. (056) 688-15-97 wew. 17
tel. (056) 688-12-86 wew. 17
tel. (056) 687-33-83 wew. 17
e-mail: arogala@rwtbs.wabrzezno.com

Justyna Stylska – specjalista ds. administracyjno technicznych
tel. (056) 688-15-97 wew. 18
tel. (056) 688-12-86 wew. 18
tel. (056) 687-33-83 wew. 18
email: jstylska@rwtbs.wabrzezno.com

 

OBSŁUGA   INFORMATYCZNA :
Marcin Michałowski – informatyk
e-mail:michalowski.wab@gmail.com