Program „Mieszkanie  na wynajem z możliwością dojścia do własności”                    

                                                        

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A  rozpoczyna wstępny nabór wniosków o najem mieszkania w planowanej,  nowej inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku wielorodzinnego położonego w Wąbrzeźnie przy ulicy Bp. Jana Dantyszka 12”.

Będzie to budynek 24 lokalowy. Przewiduje się w nim lokale  mieszkalne  o powierzchni użytkowej od 41,68 m do  59,16 m 2. Budynek wyposażony będzie dodatkowo w dwie  windy. Do każdego mieszkania przynależna będzie piwnica oraz miejsce parkingowe. Lokale mieszkalne w dniu zasiedlenia  będą wykończone – oddane „pod klucz”.

Planowany  termin  rozpoczęcia budowy –  I półrocze 2024 roku

Planowany   termin  zakończenia budowy –  II półrocze 2025 roku  

Planowana stawka czynszu – 16,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Kaucja zabezpieczająca będzie wynosiła  trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal.

Nowe  lokale mieszkaniowe  mogłyby stanowić przedmiot najmu, na dotychczasowych zasadach obowiązujących w TBS, bądź na zasadach najmu z dojściem do własności. Zamiana umowy najmu na  prawo własności  będzie możliwa  po 15 latach od oddania budynku do użytkowania oraz bieżącym regulowaniu czynszu przez najemcę.

Z najmu z dojściem do własności mogą skorzystać osoby, które wpłacą wymaganą kwotę partycypacji (od 15% do 20%  kosztów budowy).

Szczegóły najmu z dojściem do własności

Wymagane kwoty partycypacji

Jest to  oferta skierowana  dla osób średniozamożnych, których dochody umożliwiają pozyskanie środków na wpłatę partycypacji, kaucji  oraz bieżące regulowanie opłat za lokal.

 

Podstawowe zalety zamieszkania w TBS :

 1. Brak konieczności posiadania zdolności kredytowej. W przypadku przystąpienia do nowego Programu oceniane są jedynie dochody w przeliczeniu na 1 osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.
 2. Stabilna umowa najmu – brak ryzyka wypowiedzenia umowy przez RW TBS; jedynym warunkiem kontynuacji umowy jest prawidłowe wykonywanie obowiązków najemcy (brak zaległości w bieżących płatnościach oraz właściwe zachowanie, zgodne z Regulaminami).
 3. Dopłata do czynszu przez 15 lat najmu ( na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania).

Szczegóły dotyczące dopłat do czynszu

 1. Dodatkowo możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wniosek na mieszkania można składać:

– w siedzibie Spółki RW TBS w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121 A,

– drogą e-mailową  na adres: sekretariat@rwtbs.wabrzezno.com  w terminie do 31 sierpnia 2023r.

Projekt koncepcji budynku  jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Wzór wniosku do pobrania (DOC/PDF)

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Spółki  RW TBS pod nr telefonu 56 688 15 97, 56 688 12 86.

  

Załączniki:

 1. Rzut piwnicy
 2. Rzut parteru
 3. Rzut I piętra
 4. Rzut II piętra
 5. Rzut III piętra
 6. Elewacje
 7. Projekt zagospodarowania terenu