Kategorie
Inwestycje w trakcie realizacji

Nabór osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych realizowanych w ramach inwestycji pn.”Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie pod wynajem”

WSTĘPNY NABÓR NA MIESZKANIA

 Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A uprzejmie informuje, że ogłasza wstępny nabór osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 10    w Wąbrzeźnie pod wynajem”

 WSTĘPNE INFORMACJE

Inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za zrealizowanie zadania będzie RW TBS  Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o preferencyjny kredyt otrzymany z  Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego. ( SBC).

Budynek 24 lokalowy zostanie wybudowany w Wąbrzeźnie przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 10. W budynku będą znajdowały się lokale  mieszkalne  o powierzchni użytkowej od 30,38 m2  do 61,35 m 2 . Do każdego mieszkania przynależna będzie piwnica oraz miejsce parkingowe.

Planowane rozpoczęcie budowy – grudzień 2020 rok,

Planowane zakończenie budowy – kwiecień  2022 rok.

WARUNKI UZYSKANIA MIESZKANIA

Zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, w tym kryteria pierwszeństwa  oraz  zasady  przeprowadzania oceny punktowej zostaną uregulowane w Uchwale Rady Miasta Wąbrzeźna.

Warunkiem uzyskania mieszkania na wynajem z zasobów RW TBS jest przed wszystkim :

 1. brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Wąbrzeźna,
 2. spełnienie kryteriów dochodowych określonych w Ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 2195), wrunki dochodowe
 3. wpłata partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
 4. wpłata kaucji zabezpieczającej.

Wymagane kwoty kaucji i partycypacji

STAWKA CZYNSZU
Wysokość stawki czynszu zostanie  określona w uchwale  Zgromadzenie Wspólników RW TBS Sp. z o.o. Proponowana wysokość stawki czynszu  wynosi 12 zł za 1  m2

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów RW TBS Sp. z o.o. można  składać:

– w siedzibie Spółki RW TBS w Wąbrzeźnie  przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A.

– drogą emaliową na adres: rwtbs@wp.pl

Wzór wniosku do pobrania  ( DOC / PDF)

DOPŁATY DO CZYNSZU
Atutem  inwestycji jest możliwość skorzystania przez Najemców z dopłaty do czynszu. Dopłata do czynszu za najem przyznawana będzie na podstawie kryteriów ustalonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2018 poz. 1540). Podstawowym kryterium dla gospodarstw domowych ubiegających się o uzyskanie dopłaty do czynszu jest dochód.

Dopłaty mogą zostać udzielone jeśli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego tj. 4.918,17 zł.
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dopłata do czynszu będzie udzielana  na okres 15 lat,. Wysokość dopłaty uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym, powierzchni użytkowej lokalu oraz wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 (maksymalna miesięczna dopłata do czynszu może wynosić  ok. 357,00 złotych).

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Spółki  RW TBS  pod nr telefonu 56 688 15 97, 56 688 1286.

 

Załączniki:

 1. Rzut piwnicy
 2. Rzut parteru
 3. Rzut I piętra
 4. Rzut II piętra
 5. Rzut III piętra
 6. Przekrój 1-1
 7. Przekrój 2-2
 8. Rzut dachu
 9. Elewacje
 10. Perspektywy 1
 11. Perspektywy 2
 12. Projekt zagospodarowania terenu